digg digg

Новите правила на БНЕБ създават допълнителни ограничения на пазара на електроенергия

На 19.06.2020 официално бяха обнародвани в държавен вестник новите правила за работа на Българска независима енергийна борса. Промяната беше продиктувана от новото задължение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да одобрява правилата на енергийната борса. Въпре...

Инструменти за сравнение на цените на електроенергията

Институтът за енергиен мениджмънт (ИЕМ) публикува анализ на съществуващите в Европа инструменти за сравнение на цените на електроенергията. С подготвяните от Народното събрание промени в Закона за енергетиката от 1 октомври 2020 г. стартира поредният етап от либерализацията...