digg digg

Производството на електроенергия в световен мащаб

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), без хидроенергетиката за пръв път са изпреварили атомната енергетика по производство на електроенергия. Това става ясно от статистическия доклад на британската компания ВР Statistical Review of World Energy. В статистическия си обзор ...