digg digg

Функции на ДПИ в България

Институтът за енергиен мениджмънт публикува статия, представяща ролята и правомощията на Доставчика от последна инстанция (ДПИ) в България На 5 юли 2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране публикува решенията си за издаване на 5 нови лицензии  – тези...

Малките фирми задължително излизат на свободен пазар

На 26.06.2020 бяха обнародвани в Държавен  вестник промените в Закона за енергетиката (ЗЕ). От 1 октомври 2020г. всички стопански субекти трябва задължително да преминат на свободния пазар на електрическа енергия. Това е поредната стъпка към пълната либерализация. В тази връзка е...