digg digg

Министърът на енергетиката ще налага кой да предоставя студен резерв

Депутатите приеха промените за студения резерв, които бяха заложени в разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, с които се измени Закона за енергетиката. Съгласно приетото предложение министърът на енергетиката налага предоставянето на ...