digg digg

България е изпълнила 87.6% от националната си цел за енергийна ефективност

В резултат на изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички сектори на икономиката и на приноса на задължените лица, за периода 2014-2019 г. в България са спестени 7 295,2 GWh енергия. Това означава, че страната ни е изпълнила 87,6% от националната си цел за е...

Европейските пазари на електроенергия през първото тримесечие на 2020 г.

Докладът за електроенергийните пазари за първото тримесечие на 2020 г. на Главна дирекция Енергетика към Европейската комисия посочва, че пандемията от коронавируса се отразява върху резултатите на цялото първо тримесечие на 2020 г. В съчетание с ефекта на много топла и ветровита...