digg digg

Съдът разпореди ново произнасяне на КЗК по сделката между Еврохолд и ЧЕЗ

Административен съд – София област отмени забраната на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), свързана с придобиването на активи на чешката компания ЧЕЗ от „Еврохолд“, като с решението си съдът връща преписката на КЗК и Комисията трябва да я ра...