digg digg

Индекс на цените на дългосрочни договори в Европа за покупка на енергия от ВЕИ

Организацията LevеlTen, занимаваща се със структуриране на договори за покупко-продажба на слънчева и вятърна енергия (PPA) публикува индекси на цените на подобни споразумение (PPA Price Index) за Европа и Северна Америка за второто тримесечие на 2020 година. Основните изводи н...