digg digg

Промените за студения резерв влязоха в сила

На 07.08.2020 г. са обнародвани промените в Закона за енергетиката (ЗЕ), засягащи студения резерв. ЗЕ беше изменен през преходните и заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Измененията предвиждат в срок до 30 юли 2020 г. включителн...