digg digg

Десетгодишният план на ЕСО за развитие на преносната мрежа

Електронният портал 3е-news публикува обзор на представения за обществено обсъждане План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020 – 2029 г. подготвен от Електроенергийния системен оператор. Общата стойност на инвестиционната програма е 1 млрд. 42...