digg digg

Цените на квотите за въглеродни емисии

Анализ на Института за енергиен мениджмънт (ИЕМ) посочва че приходите от търговия с квоти емисии от инсталации (EUA)  за България през третото тримесечие на 2020 година възлизат на  117,6 млн. евро. Това представлява повишение от 0,7%   в сравнение със същия период на 2019 г....