digg digg

Промени в Закона за енергетиката за изграждането на затворени енергийни мрежи

Статия публикувана във вестник Сега описва развитието по предложените промени в Закона за енергетиката през новопредложения закон за индустриалните паркове. Публикуваме извадка от материала, като пълната версия е достъпна на:...