digg digg

Оценка на ЕФЕТ за газовите пазари в Европа

Европейската федерация на енергийните търговци (ЕФЕТ) публикува своето проучване за развитието на газовите пазари през 2020 г. Идеята, която стои зад доклада, се заражда от наблюдението, че много нови виртуални търговски точки и газови пазари, възникващи в Европа се създават ...