digg digg

Анализ на ЕФЕТ посочва несъвършенствата на енергийния пазар в България

В края на октомври 2020 г. Европейската федерация на енергийните търговци (ЕФЕТ) публикува своя годишен доклад идентифициращ пазарните несъвършенства в държавите-членки на Европейския съюз. Анализът се фокусира върху страните от Централна и Източна Европа. Основните б...