digg digg

Румънската ЕК Олтения планира да изгради нови енергийни мощности

Новинарският портал Serbia-Energy съобщава, че държавната компания за производство на електроенергия от въглища Енергиен комплекс (ЕК) Олтения планира да разработи 2000 MW нови енергийни мощности. Тя ще изгради осем слънчеви електроцентрали в Турчени, Ровинари и Исалнита, с общ...