digg digg

Очаквани пазарни обединения през 2021

Материалът е извадка от статията публикувана в сп. „Енергетика, електроенергийни ракурси“ Към настоящия момент най-значимият проект от гледна точка на ефект върху пазара в България, в който БНЕБ е фокусирала усилията си е интеграцията на сегмент „Ден напред“ на Румънска граница...