digg digg

Цените на природния газ бележат ръст в края на годината

Третото тримесечие на 2020 година е поредният динамичен период на европейския газов пазар. Спотовите цени през този период са се движили единствено нагоре, сочат данните. Цената на TTF за ден напред се е увеличила от 5,66 евро за MWh в началото на тримесечието до 12,26 евро да...