digg digg

Доклад на AСЕР за наличието на трансграничен преносен капацитет в ЕС

Европейският пакет за чиста енергия е определил обвързваща минимална цел от 70% за капацитета на междусистемните електропроводи за търговия между зоните („минимална цел от 70%“). Липсата на достатъчен капацитет между зоните е една от основните пречки пред интеграцията...