digg digg

Обсъждат се нови предложения в Закона за енергетиката

В момента за разглеждане преди второ гласуване е Законопроектът за изменение на закона за енергетиката. Съществените промени за електроенергийния пазар са: Замяна на термина „Студен резерв“ с „Допълнителни услуги“ Изкарване на производителите от ВЕКП и ВЕИ между 1 MW и 500 kW н...