digg digg

Промени в правилата за работа на борсата

В края на миналата години КЕВР предложи изменение в правилата за работа на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). То предвижда БНЕБ да има възможност временно да преустановява работата на един от екраните за търговия на сегмента Двустранни договори. Основните пр...