digg digg

България ще бъде все по-добре свързана с европейските пазари, които ще диктуват цените

Публикуваме интервю на председателя на АТЕБ – Мартин Георгиев пред Investor.bg: 1. Спадът в производството на електроенергия беляза цялата 2020 г. Особено явно понижение се забелязва при базовите мощности, докато ВЕИ отчитат ръстове. Регистрираният през 2020 г. спад в дейност...