digg digg

Нови производители на свободния пазар

На 02.02.2021 бяха окончателно обнародвани измененията в Закона за енергетиката. Те предвиждат редица промени, като най-съществените засягат задължителното излизането на по-малки производители на свободен пазар. Също така се предвиждат и облекчения за нови ВЕИ проекти въведени ...