digg digg

Подменя се ръководството на големите енергийни дружества

„Български енергиен холдинг“ ЕАД стартира конкурсни процедури с публикуването на публични покани за избор на членове (представители на държавата) на Съветите на директорите на дъщерни дружества на Български енергиен холдинг (БЕХ) – публични предприятия, в които ...