digg digg

КЕВР за новите регулирани цени

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува своето проекторешение за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за периода 01.07.2021 / 30.06.2022. Авторите на проекта от работната група към КЕВР констатират, че „към настоящия момент не са налице данни...