digg digg

Цените на природния газ в България продължават своя ръст

От 1ви юли новата цена на природния газ одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е 49.94 лв./MWh или увеличение с 10% спрямо предходния месец юни (45.27 лв./MWh). От друга страна юнската цена постави своеобразен рекорд като месечна промяна в цената. То...