digg digg

Румънската ЕК Олтения планира да изгради нови енергийни мощности

Новинарският портал Serbia-Energy съобщава, че държавната компания за производство на електроенергия от въглища Енергиен комплекс (ЕК) Олтения планира да разработи 2000 MW нови енергийни мощности. Тя ще изгради осем слънчеви електроцентрали в Турчени, Ровинари и Исалнита, с общ...

Анализ на ЕФЕТ посочва несъвършенствата на енергийния пазар в България

В края на октомври 2020 г. Европейската федерация на енергийните търговци (ЕФЕТ) публикува своя годишен доклад идентифициращ пазарните несъвършенства в държавите-членки на Европейския съюз. Анализът се фокусира върху страните от Централна и Източна Европа. Основните б...

По-висока цена на природния газ от ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец ноември 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на к...

Волатилност на енергийните пазари

Статията е публикувана в ноемврийския брой на сп. Ютилитис. Последните седмици на европейските пазари фючърсите на енергийните продукти се търгуват разнопосочно. Новата вълна на висока заболеваемост от коронавирус и въвеждането на ограничения в редица европейски държави д...

Европейският съд се произнесе срещу задължителната търговия на румънската борса

Румънският производител на електроенергия Hidroelectrica беше в съдебно производство срещу румънския национален орган за енергийно регулиране (ANRE) по отношение на ограниченията, наложени от регулатора върху търговията на електроенергия. Европейският съд се произнесе в полза на...

Оценка на ЕФЕТ за газовите пазари в Европа

Европейската федерация на енергийните търговци (ЕФЕТ) публикува своето проучване за развитието на газовите пазари през 2020 г. Идеята, която стои зад доклада, се заражда от наблюдението, че много нови виртуални търговски точки и газови пазари, възникващи в Европа се създават ...

Предложено отпадане на 5% такса за нови производители от ВЕИ

Отмяна на сегашната дължима такса от 5 процента върху приходите от продажба на електроенергията за всички ВЕИ централи въведени в експлоатация след  1 януари 2021 г, предлага председателят на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов. Предложението е част от проектозакон...

Промени в Закона за енергетиката за изграждането на затворени енергийни мрежи

Статия публикувана във вестник Сега описва развитието по предложените промени в Закона за енергетиката през новопредложения закон за индустриалните паркове. Публикуваме извадка от материала, като пълната версия е достъпна на:...

Спад в потреблението на природен газ заради COVID-19

Мерките в борбата срещу COVID-19 са повлияли сериозно върху енергийния пазар на Европейския съюз. През второто тримесечие потреблението на газ в региона е спаднало с 10 % към аналогичния период на миналата година. Това се казва в доклада за пазарите на природен газ за вто...

Голяма част от малкия бизнес не e избрал доставчик на свободния пазар

Статия публикувана в Economic.bg показва малкия процент на бизнес клиентите, които активно са излезли на свободния пазар избирайки си доставчик на електроенергия. Публикуваме извадка от материала, като пълната версия е достъпна на:...