digg digg

Предизвикателства пред либерализацията на електроенергийния пазар

В юнския брой от 2018 г. на списание Ютилитис беше публикуван анализът изготвен от АТЕБ на тема „Предизвикателства пред либерализацията на електроенергийния пазар“. По-долу ще намерите статията, а другите теми от броя на списанието с акцент върху либерализацията може да види...

Обзор на развитието на цените на електроенергията в България и региона

Настоящият обзор за развитието на цените на пазара на електроенергия през 2017 г. в България и региона на Централна и Югоизточна Европа е изготвен на база тримесечните доклади публикувани от Службата за наблюдение на енергийните пазари към Главна дирекция Ен...

ИПИ: Последните законодателни промени от края на миналата година създават повече проблеми, отколкото решават

От Института за пазарна икономика (ИПИ) публикуваха анализ на промените в условията за търговия с електрическа енергия. Той разглежда последните законодателни промени от края на 2017 година и промените в правилата за работа на Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД) н...

Развитие на пазара на електроенергия

АТЕБ публикува презентация за динамиките в цените на българския и регионалния пазар през 2016 и 2017 година.   Термини използвани в презентацията: Базов товар – товар в MW с доставка през всеки един час от денонощието във всеки един ден от седмицата Пиков товар – товар в ...

КЗК установява, че АТЕБ не е извършила нарушение на ЗЗК

По повод образувано производство по преписка с № КЗК-305/554/2013 г. с предмет забранени споразумения, решения и съгласувани практики; злоупотреба с монополно или господстващо положение, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) публикува своето решение. В него Ко...

Енергийната общност прие първия пакет от мрежови кодове и насоки от Третия енергиен пакет

Постоянната група на високо равнище към Енергийната общност официално прие 2 основни разпоредби от европейското право в сектор газ и три в електричество. „Аз съм изключително щастлив, че сега мрежовите кодове и насоки от Третия енергиен пакет ще станат част от правната рамка ...

Позиция относно правила за работа на ЦПДД

В съвместно писмо адресирано до отговорните институции и основните участници на свободния пазар на електроенергия двете асоциации АТЕБ и АСЕП обръщат внимание на основните спорни моменти по отношение на новите правила за работа на сегмента Централизиран пазар за дву...

Съветът на ЕС с позиция за европейския пазара на електроенергия

На 18 декември 2017 Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по отношение на  общ подход (позиция по преговорите) за регламент, който да установи общовалидни правила гарантиращи, че европейският вътрешен електроенергиен пазар е конкурентен, ориентиран към потребите...

Отворено писмо – цени на електроенергията

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Асоциацията на търговците на електроенергия в България /АТЕБ/ подкрепя създаването на прозрачен и ликвиден вътрешен пазар на електроенергия. Асоциацията стои зад принципите на равнопоставеност между пазарните участници, активно подпомага усъвършенстването...

Догодина БНЕБ стартира проект за пазарно обединение

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) планира да стартира проект за пазарно обединение на пазар „ден напред“ на поне една граница. Това съобщи Никола Габровски, член на Съвета на директорите на БНЕБ по време на втората експертна дискусия „Ликвидност и ценови...