digg digg

Цените на електроенергията през новия регулаторен период

На 01.07.2020 Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви своето решение за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“. Това решение на КЕВР не подлежеше на обществено обсъждане съгласно новоприетите изменения в Закона за енергетиката. Прогнозната пазарна це...

Нови особености на пазара на електроенергия

Статията е публикувана в юлския брой на сп. Ютилитис Моделът на свободен пазар в България се различава от развитите европейски пазари. Единствено сходство има с румънския пазар, където също е задължителна търговията през борсата. От началото на годината обаче Румъния върви ...

България ратифицира споразумението за газовата връзка Гърция-България

Народното събрание ратифицира Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно междусистемна газова връзка Гърция – България, подписано в София на 10 октомври миналата година. Във вторник документът бе одобрен и от енергийната комис...

Нови правила и кандидатури за членове на КЕВР

Депутатите  приеха процедурните правила за избор на нов председател и четирима членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Предложенията ще се правят в 14-дневен срок. Предложенията за председател на КЕВР, както и за четиримата членове – двама в областта на...

Квота на ТЕЦ Марица Изток 2 за регулиран пазар

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова е издала заповед, с която възлага на ТЕЦ „Марица-изток 2″  годишна квота за производство на електроенергия. Това съобщи тя пред енергийната комисия в парламента. Заповедта й се основава на Закона за енергетика...

Функции на ДПИ в България

Институтът за енергиен мениджмънт публикува статия, представяща ролята и правомощията на Доставчика от последна инстанция (ДПИ) в България На 5 юли 2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране публикува решенията си за издаване на 5 нови лицензии  – тези...

Малките фирми задължително излизат на свободен пазар

На 26.06.2020 бяха обнародвани в Държавен  вестник промените в Закона за енергетиката (ЗЕ). От 1 октомври 2020г. всички стопански субекти трябва задължително да преминат на свободния пазар на електрическа енергия. Това е поредната стъпка към пълната либерализация. В тази връзка е...

Производството на електроенергия в световен мащаб

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), без хидроенергетиката за пръв път са изпреварили атомната енергетика по производство на електроенергия. Това става ясно от статистическия доклад на британската компания ВР Statistical Review of World Energy. В статистическия си обзор ...

Новите правила на БНЕБ създават допълнителни ограничения на пазара на електроенергия

На 19.06.2020 официално бяха обнародвани в държавен вестник новите правила за работа на Българска независима енергийна борса. Промяната беше продиктувана от новото задължение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да одобрява правилата на енергийната борса. Въпре...

Инструменти за сравнение на цените на електроенергията

Институтът за енергиен мениджмънт (ИЕМ) публикува анализ на съществуващите в Европа инструменти за сравнение на цените на електроенергията. С подготвяните от Народното събрание промени в Закона за енергетиката от 1 октомври 2020 г. стартира поредният етап от либерализацията...