digg digg

Енергийната комисия одобри подпомагането на бизнеса с 5% от приходите от продажбата на квоти за емисии

С 10 за, 7 против и 1 въздържал се енергийната комисия към парламента прие на първо четене допълненията в Закона за ограничаване изменението на климата, които предвиждат индустриалните предприятия да получат помощ от приходите от продажбата на квоти от емисиите от пар...

Обсъждане на проект за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия

На 27.11.2019 г. се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия. Проектът и докладът на работната група към комисията е публикуван на уеб страницата на КЕВР:...

Започва поетапна либерализация на регулирания пазар от 1 юли 2020

Mediapool публикува статия озаглавена: “Няма мърдане: Два варианта за свободни цени на тока за бита от 2020 г.“ Статията проследява изказванията на заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков, председателят на КЕВР Иван Иванов, председателят на парламентарната комиси...

ENTSO-E: Изследване на взаимовръзката между газа и електричеството и оценка на такива инфраструктурни проекти

Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ENTSO) за газ и електричество публикува своето проучване върху взаимовръзката между газовите и електрическите системи. След като започнаха работа по първите си съвместни сценарии за десетгодишния план за развитие 2018 (TYN...

Доклад на инвестиционната банка Lazard за производствените цени на различни видове електрически централи

Сравнението на икономическите показатели на различните технологии за производство на електроенергия е в основата на новия годишен доклад на Инвестиционната банка „Lazard“. Последният годишен анализ на разходите за енергията на Lazard (LCOE 13.0) показва, че тъй като ценат...

Възможности за постигане на целите за енергийна ефективност

АТЕБ беше партньор на събитието „Постигане на цели за енергийна ефективност на България до 2020 г.“, част от поредицата събития Energy Managers’ Forum организирани от сп. Ютилитис. Акцентите от кръглата маса са уловени в статията на 3e-news: Продължава търсенето на ефик...

КЕВР организира обсъждане на проект на платформа за търговия с природен газ

Освен обществено обсъждане на проект на платформа за търговия с природен газ КЕВР проведе и публична консултация по Проект на Споразумение за изпълнение на програма за освобождаване на природен газ. КЕВР проведе в пълен състав обществено обсъждане по внесения от „Булгартрансгаз...

Доклад на АСЕР: Пазарите на едро и дребно на електроенергия и газ

Пазарното обединение допринесе за поддържането на високо ниво на ефективност при използването на наличните трансгранични капацитети за ден напред, достигайки 87% през 2018 г. Въпреки това, наличният дял за трансгранична търговия често е много по-нисък от 70%, каквато е це...

Пазарът на електроенергия в Европа през второто тримесечие на 2019

Интензивното преминаване от въглища към газ, което набра сила в началото на тази година, продължи в целия ЕС през второто тримесечие на 2019 г. Причина за това беше понижението в цените на газа благодарение на изобилните доставки на тръбен и втечнен газ. От др...

Големите потребители на ток ще бъдат субсидирани чрез приходите от емисии

Държавата ще субсидира промишлени компании с енергоемки производства, за да продължават да работят в страната и да не ги изнасят в трети страни. За целта ще бъдат използвани до 25% от приходите, генерирани от продажбата чрез търг на квоти емисии на парникови газ...