digg digg

Предстои приемането на план за либерализация на електроенергийния пазар

В интервю за 3e-news председателят на Комисията по Енергетика, Валентин Николов оповести, че пътната карта за либерализация на електроенергийния пазар ще бъде част от Закона за енергетиката. „Трябва да въведем и механизма за капацитет. Необходимо е да се изготви и програм...

ACER приема решения за единен балансиращ пазар на електроенергия в ЕС

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) публикува три решения относно рамката за прилагане на общоевропейски търговски платформи за балансиране на електроенергията, които ефективно ще интегрират всички национални балансиращи пазар...

Поглед върху газовия пазар в България

На организираната от сп. „Ютилитис“ дискусия „Борсова търговия с природен газ“ и отразено в статия на 3e-news председателят на Българската асоциация Природен газ, Светослав Иванов поставя ключови въпроси свързани както с регулацията на цента на газа, така и с инфраструктурата...

Стартира борсовата платформа за търговия с природен газ – Газов хъб Балкан

Считано от 2 януари 2020 г. на платформата за търговия на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД стартира многостранна търговия на организирания борсов пазар, включващa краткосрочен сегмент, дългосрочен сегмент и брокерска услуга. Краткосрочният сегмент предлага кра...

Европейската зелена сделка

Европейската зелена сделка е набор от политически инициативи, предложени от Европейската комисия, с всеобхватната цел Европа да бъде първият климатично неутрален континент до 2050 г. Очаква се да бъде представен и план за оценка на въздействието, който да увеличи ...

Румъния на път да се откаже от задължителната търговия през борсата

Румънският регулатор (ANRE) е одобрил Заповед 236/2019 (публикувана в Държавен вестник № 1029 от 20 декември), която включва разпоредба гласяща, че търговията с електроенергия може да се осъществява не само на централизиран пазар. Това би трябвало да позволи търгови...

В сила е новият регламент за Европейския вътрешен пазар на електроенергия

От 1 януари 2020 г. е в сила Регламентът относно вътрешния пазар на електроенергия 2019/943. Регламент на Европейския парламент и на Съвета приет на 5 юни 2019 г. е насочен към подобряване на регулаторната рамка на ЕС, регулираща вътрешния пазар на електроенергия. Насто...

Производство и потребление през 2019 г.

Съществен спад през 2019 г. спрямо 2018 г. се наблюдава в производството от ВЕЦ и износа на електроенергия. Двата показателя са взаимно свързани, като в годините с по-голямо производство от ВЕЦ, обикновено наблюдаваме по-високи нива на износ. Намалява и производството от базо...

Нова входна точка за доставка на руски газ

От 1 януари 2020 година се променя входната точка за доставка на природен газ за България. „Булгаргаз“ ЕАД ще получава природен газ на пункт за доставка  „Странджа“. До сега входната точка за страната бе Негру Вода. Това обяви на брифинг министър...

Нова пределна цена за сделките за балансираща енергия за регулиране нагоре

На закрито заседание проведено на 23.12.2019 г., Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри промени в начина на определяне на пределните цени за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. Промените засягат главно пределната цена за недостиг, ко...