digg digg

Отлагат се промените в ЗЕ за възстановяване на средствата заради по-ниските цени на природния газ

Economic.bg съобщават, че окончателното гласуване на промените в Закона за енергетиката свързани с възстановяване на средства поради по-ниските цени на природния газ се отлага. Това потвърди пред Economic.bg председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов....

Пазарът на електроенергия по време на пандемията с корона вирус COVID-19

Правителствата и индустриите по света се борят с предизвикателствата от кризата породена от корона вируса, която засяга икономиката и ежедневието. Разгръщащото се икономическо забавяне се усложнява от срива на глобалните цени на енергийните продукти (петрол, газ, електроенергия и...

КЕВР утвърди с 42.78% по-ниска цена на природния газ за април

От Института за енергиен мениджмънт информират, че КЕВР на проведено закрито заседание е утвърдила цена за месец април, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топли...

БЕХ информира КФН за въздействието на коронавируса върху дейността на холдинга

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и неговите дъщерни дружества полагат всички усилия да поддържат нормалния си ритъм на работа в условията на бързо разпространяващия се COVID-19, спазвайки Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Към момента...

ЕСО публикува за обсъждане плана за развитие на преносната мрежа

ЕСО е публикувал в секцията Диспечиране – Развитие на ЕЕС проект на „План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2020-2029г.“ Десетгодишният план за развитие съдържа основната инфраструктура за пренос на електроенергия, коя...

Излизането на малките потребители на свободен пазар се отлага за неопределено време

В материал публикуван във вестник Капитал се казва, че промените в Закона за енергетиката, с които от 1 юли се очакваше 55 хил. фирми и над 3100 домакинства да бъдат задължени да излязат на свободния пазар на ток, ще бъдат отложени. Цялата статия е налична на страни...

Доклад на ЕК за България подчертава проблемите в енергийния сектор

В края на февруари Европейската комисия издаде доклад за България, фокусиран върху предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. Докладът представя и преглед на текущите проблеми в енергийния сектор. Проблемите с ликвидността все още се забелязват на пазар...

Заключения и препоръки от секторния анализ на КЗК

В производството по извършване на секторен анализ е събрана информация и данни от над 50 субекта, в това число участници на пазара (производители, търговци, БНЕБ ЕАД, ЕСО ЕАД и др.), компетентни държавни органи и браншови организации, което позволи на Комисията да идентифиц...

Нови потребители на свободния пазар

Комисията по енергетика представи плановете за промени в Закона за енергетиката, които да продължат процеса на либерализация на пазара на електроенергия. Те включват: Излизане на свободен пазар на стопански потребители с мощност равна или по-голяма от 30kW (54 998 бр., 2 053 941...

110 млн. долара на година са загубите за България заради спрения транзит на газ

От началото на 2020 г. „Газпром“ е прекратил транзита на природен газ през България към Турция, Гърция и Македония, което води до трупане на загуби, заяви в интервю за БНТ Теменужка Петкова, министър на енергетиката. „България ще губи по 110 млн. долара годишн...