digg digg

Съветът на ЕС с позиция за европейския пазара на електроенергия

На 18 декември 2017 Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по отношение на  общ подход (позиция по преговорите) за регламент, който да установи общовалидни правила гарантиращи, че европейският вътрешен електроенергиен пазар е конкурентен, ориентиран към потребите...

Догодина БНЕБ стартира проект за пазарно обединение

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) планира да стартира проект за пазарно обединение на пазар „ден напред“ на поне една граница. Това съобщи Никола Габровски, член на Съвета на директорите на БНЕБ по време на втората експертна дискусия „Ликвидност и ценови...

Догодина стартира пазар в рамките на деня

На 2 ноември 2017 г. в София Хотел Балкан с подкрепата на Асоциация на търговците на електроенергия в България /АТЕБ/ се проведе втората от поредицата експертни дискусии Energy Managers’ Forum, организирани от сп. „Ютилитис“. Темата на дискусията беше „Ликвидност и ценови нива на...

Прехвърляне собствеността на БНЕБ към БФБ

На извънредно общо събрание на акционерите Българска фондова борса – София АД (БФБ) одобри покупката на всички акции на Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ). По този начин БФБ ще придобие 100% от капитала на БНЕБ. Средства за това ще бъдат осигурени от  продажбата ...

Шести блок на АЕЦ Козлодуй в планов годишен ремонт

На 16 септември 2017 г., в 02:34 часа, 1000-мегаватовият шести блок на АЕЦ “Козлодуй” бе спрян за провеждането на планов годишен ремонт. В рамките на престоя ще бъдат изпълнени необходимите ремонтни дейности, надзор и профилактика на оборудването и на системите на енергобло...

Електронен модул за подаване на информация към КФН

С § 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от 03.06.2016 г., е въведено задължение, разпоредбите на глава шест „а” от ЗППЦК за разкриване на информация да се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по реда...

СБ презентира модела за либерализация на пазара

Световната банка (СБ) представи на 29.06.2017 г. проучването си върху електроенергийния сектор в страната и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара. В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и препоръчаните мерк...

БНЕБ променя правилата за работа на ЦПДД

На 12.06.2017 БНЕБ публикува проект на Правила за работа на Централизиран пазар за двустранни договори (ЦПДД), който цели да замени действащите към момента правила за работа на ЦПДД. Според екипът на БНЕБ промените в посочения документ целят по-голяма сигурност по отношение...

Финансов отчет АТЕБ – 2016

Асоциацията на търговците на електроенергия в България публикува своя Годишен финансов отчет за 2016 г.:

България се присъедини към инициативата „Западни Балкани 6“

Електроенергийният системен оператор, Българска независима енергийна борса и КЕВР се присъединиха към инициативата „Западни Балкани 6″ за подпомагане процеса по създаването на интегриран пазар ден напред в регион „Югоизточна Европа“. По този повод директ...