digg digg

Позиция относно правила за работа на ЦПДД

В съвместно писмо адресирано до отговорните институции и основните участници на свободния пазар на електроенергия двете асоциации АТЕБ и АСЕП обръщат внимание на основните спорни моменти по отношение на новите правила за работа на сегмента Централизиран пазар за дву...

Провеждане на търгове чрез онлайн система от страна на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

Асоциацията на търговците на електроенергия в България /АТЕБ/ като сдружение с нестопанска цел, което активно подпомага процесите на либерализация в енергийния сектор, приветства инициативата за въвеждане на система за провеждане на онлайн търгове за продажба на електри...