digg digg

Провеждане на търгове чрез онлайн система от страна на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

Асоциацията на търговците на електроенергия в България /АТЕБ/ като сдружение с нестопанска цел, което активно подпомага процесите на либерализация в енергийния сектор, приветства инициативата за въвеждане на система за провеждане на онлайн търгове за продажба на електри...