digg digg

Екстремни цени на пазара на балансираща енергия след прилагане на нова методика

Представители на всички големи компании за доставка и търговия на електроенергия, ВЕИ производителите и асоциациите БФИЕК, АИКБ, АТЕБ, АСЕП и АПСТЕ проведоха спешна среща с КЕВР, за да обсъдят предварителните резултати от новата методика за ценообразуване на балансиращата енергия от 1 май 2024 г.

Анализът на резултатите показва, че разходите за балансиране, които се заплащат от участниците на свободния пазар на електрическа енергия, ще се увеличат и трудно ще могат да бъдат прогнозирани. От бранша посочват още, че прилагането на методиката стартира в условия на силно концентриран пазар на допълнителни услуги и липса на достатъчна прозрачност по отношение на разходите, направени с цел поддържане на баланса на електроенергийната система на Република България. Асоциациите предлагат активно да съдействат на КЕВР за намиране на балансиран подход при прилагането на настоящата методика, така че да се подпомага бизнеса в страната и прехода към зелена енергия.

На срещата от страна на браншовите организации дойде предложение за намесата на КЕВР на силно концентрирания пазар на допълнителни услуги, чрез определяне на рамка на цените за регулиране нагоре и надолу, която рамка да действа до ефективното присъединяване на независимия преносен оператор ЕСО ЕАД към европейските платформи за балансиране – Платформата за международна координация на автоматично възстановяване на честотата и стабилна работа на системата (PICASSO) и Европейската инициатива за ръчно активирани резерви (MARI), съгласно Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийно балансиране (Регламент (ЕС) 2017/2195).

Тъй като това присъединяване предстои, но все още не е факт, българските доставчици на допълнителни услуги не се конкурират с европейските, а процесът по обобщаване и активация на подадените ценови предложенията за електрическата енергия за регулиране нагоре и надолу от активираните резерви за автоматично и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности e недостатъчно прозрачен.

В отговор, от КЕВР изразиха становище, че новата методика има за цел да стимулира и дисциплинира търговските участници да спазват своите прогнозни графици и да управляват дейността си така, че да не изпадат в небаланси и заявиха, че наблюдават внимателно поведението на доставчиците на допълнителни услуги. Комисията се ангажира след излизането на окончателния сетълмент за м. май т.г. да извърши пълен анализ и ако констатира необходимост от допълнителни мерки, такива да бъдат предприети.

About the Author