digg digg

Новини

Принципи за развитие на успешните енергийни пазари и ролята на секторните асоциации

Секторните и бизнес асоциации допринасят за укрепване на регулаторните институции, като предоставят своя опит в развитието на нова регулаторна рамка и механизми за прилагане ѝ. Бизнес асоциациите обикновено са доброволни организации, обединяващи фирми от един бран...

Интервю Мартин Георгиев: Производителите предлагат електроенергия главно през сегмент ден напред на борсата

Господин Георгиев с промените на закона за енергетиката, от миналата година небитовите потребители вече са на свободния пазар. Какво се промени обаче за търговците на електроенергия ? Към момента около 75% – 80% от малките небитови потребители, които бяха задълж...

Планираната реформа на електроенергийния пазар

България представи пред Европейската комисия (ЕК), а в последствие и пред участниците на пазара на електроенергия подробен план за реформа на пазара на електроенергия. Той цели изчистване на регулаторни и нормативни изкривявания, за да може Европейската комисия да позво...

Нови изисквания за записване на сделки с енергийни продукти

Oт началото на 2021 са в сила промените в Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. Те налагат ново задължения на участниците на пазар да водят дневник на хартиен и/или електронен носител за сключените сделки с енергийни продукти на едро, включително оттегле...

Подменя се ръководството на големите енергийни дружества

„Български енергиен холдинг“ ЕАД стартира конкурсни процедури с публикуването на публични покани за избор на членове (представители на държавата) на Съветите на директорите на дъщерни дружества на Български енергиен холдинг (БЕХ) – публични предприятия, в които ...

Нови производители на свободния пазар

На 02.02.2021 бяха окончателно обнародвани измененията в Закона за енергетиката. Те предвиждат редица промени, като най-съществените засягат задължителното излизането на по-малки производители на свободен пазар. Също така се предвиждат и облекчения за нови ВЕИ проекти въведени ...

„Новите“ реалности на енергийните пазари

Статията е публикувана във февруарския брой на списание Ютилитис. Още в края на миналата година пазарите на електроенергия и енергийни продукти почти възстановиха ценовите си нива от преди пандемията, въпреки действащите ограничения в редица европейски държави, вкл. и в България....

Образец за издаване на лицензия за търговия с природен газ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри образец на заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“. Одобреният образец на заявление съдържа и указания за попълването му, както и описание на приложенията към него. В образеца са посо...

България ще бъде все по-добре свързана с европейските пазари, които ще диктуват цените

Публикуваме интервю на председателя на АТЕБ – Мартин Георгиев пред Investor.bg: 1. Спадът в производството на електроенергия беляза цялата 2020 г. Особено явно понижение се забелязва при базовите мощности, докато ВЕИ отчитат ръстове. Регистрираният през 2020 г. спад в дейност...

Промени в правилата за работа на борсата

В края на миналата години КЕВР предложи изменение в правилата за работа на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). То предвижда БНЕБ да има възможност временно да преустановява работата на един от екраните за търговия на сегмента Двустранни договори. Основните пр...

Ръст на цената на природния газ на световните пазари

Европейските цени на газа се повишиха до най-високите си нива от две години насам, подкрепени от очакваното  по-студено време и опасенията от намаляването на доставките на LNG поради скока на търсенето в Азия. Договорите на холандски газов хъб TTF за ден напред са нараснали с...

Обсъждат се нови предложения в Закона за енергетиката

В момента за разглеждане преди второ гласуване е Законопроектът за изменение на закона за енергетиката. Съществените промени за електроенергийния пазар са: Замяна на термина „Студен резерв“ с „Допълнителни услуги“ Изкарване на производителите от ВЕКП и ВЕИ между 1 MW и 500 kW н...

Стартира платформата на КЕВР за избор на доставчик на електроенергия

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) създаде платформа за сравняване на оферти и за сключване на договори с търговци за доставка на електрическа енергия. Целта на информационната система е да бъдат подпомогнати потребителите. Централизираната информационна система...

Доклад на AСЕР за наличието на трансграничен преносен капацитет в ЕС

Европейският пакет за чиста енергия е определил обвързваща минимална цел от 70% за капацитета на междусистемните електропроводи за търговия между зоните („минимална цел от 70%“). Липсата на достатъчен капацитет между зоните е една от основните пречки пред интеграцията...

Равносметката от една година работа на газовата борса

Материалът е извадка от статия публикувана в Mediapool. Цялата статия е налична на интернет страницата на Mediapool: https://www.mediapool.bg/gazovata-borsa-mezhdu-gramkite-frazi-i-realnostta-news315815.html Година след старта на газовата борса у нас, преминалите през нея обе...

Цените на природния газ бележат ръст в края на годината

Третото тримесечие на 2020 година е поредният динамичен период на европейския газов пазар. Спотовите цени през този период са се движили единствено нагоре, сочат данните. Цената на TTF за ден напред се е увеличила от 5,66 евро за MWh в началото на тримесечието до 12,26 евро да...

Предложения за правила за присъединяване на нови ВЕИ

Публикуваните от Националния комитет в Световния енергиен съвет предложения за промени в Закона за енергията от възобновяеми източници идват между първо и второ четене на Закона за енергетиката и предвиждат операторите на разпределителните мрежи да обявяват пр...

Очаквани пазарни обединения през 2021

Материалът е извадка от статията публикувана в сп. „Енергетика, електроенергийни ракурси“ Към настоящия момент най-значимият проект от гледна точка на ефект върху пазара в България, в който БНЕБ е фокусирала усилията си е интеграцията на сегмент „Ден напред“ на Румънска граница...

Румънската ЕК Олтения планира да изгради нови енергийни мощности

Новинарският портал Serbia-Energy съобщава, че държавната компания за производство на електроенергия от въглища Енергиен комплекс (ЕК) Олтения планира да разработи 2000 MW нови енергийни мощности. Тя ще изгради осем слънчеви електроцентрали в Турчени, Ровинари и Исалнита, с общ...

Анализ на ЕФЕТ посочва несъвършенствата на енергийния пазар в България

В края на октомври 2020 г. Европейската федерация на енергийните търговци (ЕФЕТ) публикува своя годишен доклад идентифициращ пазарните несъвършенства в държавите-членки на Европейския съюз. Анализът се фокусира върху страните от Централна и Източна Европа. Основните б...

По-висока цена на природния газ от ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец ноември 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на к...

Волатилност на енергийните пазари

Статията е публикувана в ноемврийския брой на сп. Ютилитис. Последните седмици на европейските пазари фючърсите на енергийните продукти се търгуват разнопосочно. Новата вълна на висока заболеваемост от коронавирус и въвеждането на ограничения в редица европейски държави д...

Европейският съд се произнесе срещу задължителната търговия на румънската борса

Румънският производител на електроенергия Hidroelectrica беше в съдебно производство срещу румънския национален орган за енергийно регулиране (ANRE) по отношение на ограниченията, наложени от регулатора върху търговията на електроенергия. Европейският съд се произнесе в полза на...

Оценка на ЕФЕТ за газовите пазари в Европа

Европейската федерация на енергийните търговци (ЕФЕТ) публикува своето проучване за развитието на газовите пазари през 2020 г. Идеята, която стои зад доклада, се заражда от наблюдението, че много нови виртуални търговски точки и газови пазари, възникващи в Европа се създават ...

Предложено отпадане на 5% такса за нови производители от ВЕИ

Отмяна на сегашната дължима такса от 5 процента върху приходите от продажба на електроенергията за всички ВЕИ централи въведени в експлоатация след  1 януари 2021 г, предлага председателят на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов. Предложението е част от проектозакон...

Промени в Закона за енергетиката за изграждането на затворени енергийни мрежи

Статия публикувана във вестник Сега описва развитието по предложените промени в Закона за енергетиката през новопредложения закон за индустриалните паркове. Публикуваме извадка от материала, като пълната версия е достъпна на:...

Спад в потреблението на природен газ заради COVID-19

Мерките в борбата срещу COVID-19 са повлияли сериозно върху енергийния пазар на Европейския съюз. През второто тримесечие потреблението на газ в региона е спаднало с 10 % към аналогичния период на миналата година. Това се казва в доклада за пазарите на природен газ за вто...

Голяма част от малкия бизнес не e избрал доставчик на свободния пазар

Статия публикувана в Economic.bg показва малкия процент на бизнес клиентите, които активно са излезли на свободния пазар избирайки си доставчик на електроенергия. Публикуваме извадка от материала, като пълната версия е достъпна на:...

Цените на квотите за въглеродни емисии

Анализ на Института за енергиен мениджмънт (ИЕМ) посочва че приходите от търговия с квоти емисии от инсталации (EUA)  за България през третото тримесечие на 2020 година възлизат на  117,6 млн. евро. Това представлява повишение от 0,7%   в сравнение със същия период на 2019 г....

Свободният пазар на електроенергия – отговори на важните въпроси

С промените в Закона за енергетиката от юни 2020 г. се въвежда задължение всички небитови потребители да излязат на свободен пазар от 1ви октомври 2020 г. Това означава, че дори най-малките търговски обекти като магазини, фризьорски салони, кафенета, адвокатски кантори и др. ...