digg digg

Новини

Конференция RE-Source Southeast 2024

RE-Source Southeast – най-голямото събитие, посветено на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа, ще се състои за 4-та поредна година в София.   Запазете си датите 15-16 май 2024 и се регистрирайте сега!   В рамките на събитието през 2024 г....

Становище на АТЕБ по проект на Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г.

Асоциацията на търговците на енергия в България изпрати до отговорните институции, в лицето на Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на финансите, Комисиите по бюджет и финанси, и енергетика към НС; КЕВР и ФСЕС, своя позиция относно проекта на Зако...

Становище на АТЕБ относно предложените промени в Закона за енергетиката

Асоциацията на търговците на енергия в България изрази в Становище, изпратено до Комисията по енергетика в НС, своите забележки и предложения към предложените изменения и допълнения на Закона за енергетиката. Становището касае отпадането на пределните цени за сключване на сделк...

Излезе новият годишен алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ

Годишният алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ 2023 излезе от печат. Новото в него са актуални експертни мнения на водещи анализатори и специалисти в енергийния сектор у нас. Те дискутират за ползвателите на изданието предизвикателствата пред енергийния...

Готвят се промени в методиката за балансирането

КЕВР публикува проект за изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), включително и нова методика за определяне на цените на балансираща енергия, която е част от ПТЕЕ:...

В сила са промените в Закона за енергетиката и в Наредбата за лицензирането

В петък (24.02.2023) бяха публикувани промените в Наредба 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, а в началото на месеца бяха приети окончателно измененията в Закона за енергетиката. Промените регламентират работата на нови пазарни участници, увеличават инстали...

Финансови вноски от търговци и производители за подпомагане на крайните клиенти

В края на 2022 г. влязоха в сила промените в Закона за прилагане разпоредбите на Закона за държавния бюджет, които задължават производителите на електроенергия и търговците да правят вноски във фонд сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Целта е средствата събран...

Проектът на енергийна стратегия залага на нови АЕЦ, ВЕИ и ВЕЦ

Министерство на енергетиката (МЕ) публикува проект на енергийна стратегия ,озаглавен Стратегическа визия за устойчиво развитие на електроенергийния сектор на Република България с хоризонт до 2053 г. В него МЕ базира своите сценарии за енергийно развитие на странат...

Производство и потребление през 2022 г.

През 2022 година имаме изключително високо производство на електроенергия, равно на 50.4 TWh за цялата година. В структурата на производството доминираха топлоелектрическите централи, използващи въглища, следвани от ядрената централа АЕЦ „Козлодуй” и ВЕЦ, като про...

Газово споразумение между Турция и България

Договорът с турската компания Botaş е за инфраструктура за доставка на втечнен природен газ (LNG) и е от стратегическо значение. Това каза  служебният министър на енергетиката Росен Христов в рамките на изслушване му в Комисията по енергетика в Народното събрание. Споразумениет...

АЕЦ Козлодуй се отказва от неустойки и плаща обезщетение

Според публикация в Mediapool АЕЦ „Козлодуй“ се е отказала да продължи съдебни дела, заведени от предишното ѝ ръководство, срещу четири търговци на ток, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки. Ядрената централа е претендирала 129 млн. лв. заради неизпълнени договори за...

Създадена е първата регионална електроенергийна борса

Словенските и сръбските оператори на преносни системи заедно с EPEX SPOT създадоха първата регионална борса за електроенергия за Централна и Югоизточна Европа. Алпийско-адриатическата дунавска енергийна борса (Alpine-Adriatic Danube Power – ADEX) беше официално създадена на...

Ремонтите на централите през 2023 г.

През 2023 г. българската АЕЦ „Козлодуй“ ще работи с намалена мощност заради ремонт на два блока, който ще продължи общо 70 дни. Също така блокове на ТЕЦ Марица Изток 2 ще са в ремонт за значително по-дълъг период, а ПАВЕЦ Чаира няма да работи цяла година. Основн...

Облагане на приходите на търговци и производители на електроенергия

От 1 декември влезе в сила Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета на Европейския съюз относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Регламентът е задължителен и създаден с цел да наложи мерки за подкрепа на потребителите, за да се справят с високит...

Предсрочно прекратяване на Програмата за освобождаване на природен газ

Парламентът прие отпадане на задължението на държавния газов доставчик „Булгаргаз“ да продава част от своите количества синьо гориво на газов хъб „Балкан“, за да осигурява ликвидност на държавната газова борса и да участва в либерализацията на пазара. Това...

Изгледи за пазара на електроенергия през зимния период

Статията е публикувана в декемврийския брой на сп. Ютилитис. С настъпването на първите студени седмици от ноември потреблението (Фигура 1) и цените на електроенергията традиционно тръгнаха нагоре. Дали това ще продължи и през следващите месеци от зимния период предстои да видим...

Продължава през цялата 2023 година финансовото подпомагането на бизнеса за цените на електроенергията

Получаването на финансови компенсации за небитовите потребители в това число фирми, болници, училища, административни учреждения, религиозни храмове и други ще бъде удължено да края на 2023 г. Това решиха депутатите в Народно събрание на 08.11.2022, като решението им влезе в сила...

Цените на гаранциите за произход продължават да се покачват

На 20 септември унгарската енергийна борса HUPX организира първия търг за гаранции за произход (ГП) в Европа, където всички пазарни участници, притежаващи гаранции издадени по стандартите на AIB, имат възможност да ги търгуват. HUPX e първият общоевропейски организиран пазар ...

Развитие на мрежата и мощностите в страната за следващите 10 години

В своя план за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2022 – 2031, Електроенергийният системен оператор (ЕСО) очаква несъществено изменение за брутно електропотребление в България. ЕСО разглежда три сценария за потреблението, представени на фигу...

Сравнение на цените на електроенергията и заплатите на страните в региона

Унгария, където средната заплата е 885 евро, цената на електроенергията за киловатчас за домакинствата е 9.48 евроцента. В региона обаче има страни с по-ниски доходи, но в същото време с по-високи сметки за ток. Например, това е Босна и Херцеговина, къ...

Програмата за компенсации на бизнеса до края на 2022

Министерски съвет одобри новата програма за компенсиране на разходите на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, както и на мрежовите оператори, за закупуване на електроенергия за покриване на технологичните им разходи. Двете програми обхващат периода от 01.10.2022 до...

Стартират доставките по газовия интерконектор с Гърция

Председателят на ЕК и редица държавни глави приветстваха приемането на първите количества природен газ по IGB по време на официално събитие в София; газопроводът заработи в първия ден от новата газова година – на 1 октомври 2022 г. Първите количества газ по интерк...

От 1 октомври започна 15-минутния период на сетълмент

Прилагането на 15-минутния период на сетълмент на балансиращ пазар стартира от днес, 1 октомври. Досега периодът на сетълмент бе 1 час. Въвеждането на период на сетълмент от 15 минути е в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2195 от 23.11.2017 г. и е ангажимент бъ...

ЕК приема задължителни мерки за страните членки за справяне с енергийната криза

Министрите на енергетиката на ЕС постигнаха политическо споразумение относно регламент за спешна намеса за справяне с високите цени на електроенергията. Регламентът ще бъде официално приет чрез писмена процедура през следващите дни. Европейската комисия (ЕК) решава да се намеси...

Промени в правилата за търговия дават начало на новия модел за балансиране

Статията е публикувана в септемврийския брой на сп. Ютилитис. В началото на септември се очаква да са в сила новите Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като ефективно ще започнат да се прилагат от началото на октомври. Промените в ПТЕЕ, които са предлож...

Енергийната борса изплаща 7.8 млн. дивидент на фондовата борса

Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ) ще разпредели цялата си печалба за 2021 г. в размер на 7.8 млн. лв. като дивидент на едноличния си собственик – Българската фондова борса АД (БФБ). Това е решил съветът на директорите на БФБ, който е приел предложениет...

По план 15-минутният период на сетълмент стартира на 1ви октомври

Според договореност между КЕВР, ЕСО и БНЕБ се очаква от 1ви октомври 2022 да стартира реалното прилагане на 15-минутния период на сетълмент на балансиращ пазар. По информация на ЕСО, операторът беше готов с въвеждането му още на 1ви юли тази година. Отлагането на старта...

Промени в пазарните и борсовите правила

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе обществени обсъждания на проекти на правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ, Правилата/ и на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ/....

Новата програма за компенсиране на небитовите потребители на електроенергия

На последното си заседание Министерски съвет одобри новата програма за компенсиране на разходите на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, както и на мрежовите оператори, за закупуване на електроенергия за покриване на технологичните им разходи. Двете ...

Иван Иванов отново е председател на КЕВР

На 21.07.2022 Конституционният съд (КС) се произнесе по решение по конституционно дело № 4/2022 г., с което обяви за противоконституционно Решение на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). С т...