digg digg

Отворено писмо до ВЕИ производителите и крайните потребители на електроенергия

АТЕБ изпрати отворено писмо до обществеността относно екстремно високите цени на балансираща енергия, вследствие прилагането на новата Методика за определяне на тези цени, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и в сила от 1 май 2024 г. В него Асоциацията алармира, че ако посредством различни механизми (включващи на първо място промяна в Методиката и внедряване на системи за мониторинг и мениджмънт за управление на мощности във възможно най- близкия времеви интервал за системата) небалансите не бъдат сведени до минимум, това ще доведе до нова отваряща се дупка при всички участници на пазара, и до рязък скок в цените към всички, а оттам до повишаване на инфлацията в страната и до удар по джоба на всеки гражданин.

Целия текст на писмото можете да прочетете тук: Отворено писмо_100724.

About the Author