digg digg

Пълната либерализация на пазара на електроенергия се отлага с една година

В брой 39 от 1 май 2024 г. на Държавен вестник беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 49-ото Народно събрание на 25 април 2024 г. Законът предвижда отлагане на последния етап от либерализацията на пазара на електроенергия с една година.

С приетите промени, вместо от 1 юли т.г., пълната либерализация на пазара на електроенергия трябва да се случи от 1 юли 2025 г. Този процес ще започне с прекратяване ролята на НЕК като обществен доставчик, което изцяло ще промени работата на електроразпределителните дружества и ще завърши с излизането на битовите потребители на електроенергия на свободния пазар. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата, която към този момент се регулира от КЕВР, след 1 юли следващата година, за времето на преходния период, да се определя от Министерски съвет.

About the Author