digg digg

Атанас Димов – Председател

Атанас Димов е Изпълнителен директор на „Електрохолд Трейд“ ЕАД. Присъединява се към екипа на компанията през 2013 г. с цел да подпомогне нейното развитие на свободния пазар на електрическа енергия в страната и региона. В периода 2004-2007 г. е работил в „НЕК“ ЕАД като Експерт Електроенергиен пазар, а през 2007-2011 г. е заемал длъжността Експерт Балансиращ пазар към „ЕСО“ ЕАД и е участвал във формирането на нормативната рамка в подкрепа на либерализацията на пазара на електрическа енергия в България. От 2011 до 2013 г. е на позиция Ръководител отдел Борсов пазар към „ЕСО“ ЕАД, където подкрепя създаването на прозрачен и ликвиден енергиен пазар, подобряването на нормативната рамка и насърчаването на регионалната интеграция. Притежава магистърска степен инженер Електроенергетика от Технически университет – София. Сертифициран е от Центъра за европейски програми на Американски университет в България в областта на енергийните пазари и възобновяеми енергийни източници.