digg digg
AD_82892_rnm

Атанас Димов – Заместник председател

Атанас Димов е Главен оперативен директор и член на Съвета на директорите на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. Присъединява се към групата на ЧЕЗ и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД през 2013 г. с цел да подпомогне компанията в нейното развитие на свободния пазар на електрическа енергия в страната и региона. В периода 2004-2007 г. е работил в „НЕК“ ЕАД като Експерт Електроенергиен пазар, а през 2007-2011 г. е заемал длъжността Експерт Балансиращ пазар към „ЕСО“ ЕАД и е участвал във формирането на нормативната рамка в подкрепа на либерализацията на пазара на електрическа енергия в България. От 2011 до 2013 г. е на позиция Ръководител отдел Борсов пазар към „ЕСО“ ЕАД, където подкрепя създаването на прозрачен и ликвиден енергиен пазар, подобряването на нормативната рамка и насърчаването на регионалната интеграция. Притежава магистърска степен инженер Електроенергетика от Технически университет - София. Сертифициран е от Центъра за европейски програми на Американски университет в България в областта на енергийните пазари и възобновяеми енергийни източници.