digg digg

Становище на АТЕБ относно предложените промени в Закона за енергетиката

Асоциацията на търговците на енергия в България изрази в Становище, изпратено до Комисията по енергетика в НС, своите забележки и предложения към предложените изменения и допълнения на Закона за енергетиката.

Становището касае отпадането на пределните цени за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия (чл. 21, ал.1 т.8); задължението на крайните снабдители да купуват енергията за домакинствата чрез БНЕБ, но без ограничаването им да купуват само през пазар ден-напред (ПДН); въвеждането на задължителни клирингови услуги на борсовите пазари (чл. 103, ал. 4), което следва да бъде съобразено с критериите, заложени в EMIR.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук.

About the Author