digg digg

Становище на АТЕБ по проект на Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г.

Асоциацията на търговците на енергия в България изпрати до отговорните институции, в лицето на Министерски съвет, Министерство на енергетиката, Министерство на финансите, Комисиите по бюджет и финанси, и енергетика към НС; КЕВР и ФСЕС, своя позиция относно проекта на Закон за държавния бюджет на Р България за 2024 г.

Становището изразява опасения относно дългосрочните негативни последици за българския електроенергиен пазар от прилагането на предложението за удължаване на задължението на търговците и на производителите на електрическа енергия да правят целеви вноски във Фонд „Сигурност на Електроенергийната Система“ (ФСЕС) през 2024г.

Текстът на позицията можете да прочетете тук.

About the Author