digg digg
Акспо България ЕАД

Акспо България е основана през октомври 2006 г. като дъщерно дружество на Axpo Group. Фирмата е редовен участник на пазарите на електроенергия и газ, като търгува и в съседните на България страни – Гърция, Македония, Румъния и Турция. В резултат на отличното представяне на екипа на компанията, неговата значимост и отговорности значително нараснаха и Акспо България стана основен офис за търговската дейност на групата. Компанията продължава да се разраства, превръщайки се в ключов участник на пазарите в Югоизточна Европа.

A 29 Енергия България ЕООД

А29 Енергия България ЕООД е лицензиран търговец на електрическа енергия и оператор на стандартна балансираща група, специализиран в изкупуване и балансиране на енергия, генерирана от ВЕИ. Дружеството е част от групата на Реналфа АД – една от водещите компании в областта на възобновяемите енергийни източници в Югоизточна Европа.

ВиК Енерджи груп

ЕООД

ВиК Енерджи груп ЕООД с едноличен собственик Български ВиК Холдинг ЕАД е лицензиран търговец на пазара на електрическа енергия в България  от 2022 г. Дружеството доставя електрическа енергия по свободно договорени цени предимно на ВиК операторите в България. ВиК Енерджи груп ЕООД се стреми да осигури в съответствие с приложимите законови, регулаторни и клиентски изисквания, устойчиви решения за дружествата от ВиК отрасъла, в сферата на енергийната търговия и услуги, инженеринговите решения за енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. както и създаване на генериращи мощности и преминаване на ползването на електрическа енергия от разходен в бизнес център.

ГЕН-И София – търговия и продажба на електрическа енергия ЕООД

Ние сме напредничав глобален играч в Централния и Югоизточния Европейски електроенергиен пазар със задълбочени знания за локалните пазари. Ние създаваме нови бизнес възможности в търговията с електроенергия и доставка, прибавяйки допълнителна стойност за нашите партньори чрез използването на висококачествени бизнес решения. Енергийната индустрия претърпява значително реструктуриране и в тази връзка нашата цел е да бъдем стабилен партньор в тези непрекъснато променящи се условия.

Данске Комодитис A/С

Данске Комодитис е интернационална компания за енергийна търговия и услуги основана през 2004 г. и базирана в Орхус, Дания. Компанията развива своята дейност в повече от 30 държави от Европа, предоставяйки уникални възможности на всеки нов пазар. Данске Комодитис комбинира търговска експертиза, интелигентно управление на данни и несравним достъп до Европейските пазари, осигурявайки на своите клиенти енергийни услуги като управление на активи, управление на консумация, балансиране и риск мениджмънт – често чрез специализирани за всеки клиент продукти.

ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД

EVN Трейдинг Саут Ийст Юръп (EVN TSEE) е активен търговец на електрическа енергия в Югоизточна Европа от 2008 насам. EVN TSEE има лицензии за търговия  с електрическа енергия в България, Сърбия, Македония, Албания, Румъния, Гърция и Унгария. Компанията е член на Румънската (ОPCOM), Унгарската (HUPX) и на Гръцката електроенергийни борси. EVN TSEE търгува с електрическа енергия на едро и дребно. Търговските дейности на компанията включват: снабдяване на крайни клиенти в България и в региона; участие на балансиращия пазар; търгуване на енергийни борси; двустранна търговия; участие в търгове на производители и електроразпределителни дружества в региона; участие в търгове за презграничен капацитет. Дружеството също така търгува с въглеродни сертификати.

Едисън С.п.А.- клон България КЧТ

Едисън С.п.А – клон България е дъщерно дружество изцяло притежавано от италианската компания Edison S.p.А. Компанията Едисън е първата ютилити компания в електроенергийния сектор в Италия  и една от най-старите компании в света. Понастоящем Едисън е сред основните оператори на енергийния пазар в Италия с дейности като доставка, производство и продажба на електроенергия и газ. Компанията специализира в трансграничната търговия, енергийните доставки и търговията с въглеродни емисии. Едисън играе водеща роля в развитието на нови инфраструктури за внос на природен газ за Европа и Италия.

ЕДФ Трейдинг Лимитед

ЕДФ Трейдинг е водещ участник на Европейските и световни пазари. Компанията предоставя достъп до пазарите на едро за енергийни продукти на купувачи и продавачи. ЕДФ Трейдинг оптимизира активите на EDF и трети страни, като създава възможности в целия спектър по веригата от производство до доставка. Това позволява на ЕДФ Трейдинг да бъде силно конкурентноспособна в ценообразуването, иновативна по отношение на сделките и изключително ефективна в управлението на риска. Компанията е 100% дъщерно дружество на EDF, най-големият производител на електроенергия и лидер в нисковъглеродните технологии. Компанията е базирана в Лондон.

Ел Бонус ЕООД

„Ел Бонус“ ЕООД е лицензиран търговец на електрическа енергия, с права и задължения на координатор на стандартна и комбинирана балансираща група, с лицензия № Л-484-15/ 16.03.2017г., издадена от КЕВР. Дружеството е създадено през 2005г., а от 2016г. е с основна дейност „Търговия на електрическа   енергия“. „Ел Бонус“ ЕООД осъществява лицензионната си дейност на територията на цялата  страна, като осъществява доставка на електрическа енергия на свободния пазар. Целта, която си поставяме е чрез поддържане на висок професионализъм при доставката на електрическа енергия на свободния пазар да удоволетворяваме интересите на нашите клиенти.

Електрохолд Трейд ЕАД

Електрохолд Трейд ЕАД е лицензиран търговец на електрическа енергия от 2005г. в България. Дружеството е  собственост на Еврохолд България,  една от водещите публични компании. Електрохолд Трейд ЕАД извършва продажба на енергия на индустриални фирми, цялостна доставка за бизнес клиенти, балансиране и търговия на пазар на едро.

Елнова АД

Елнова е енергийна компания, създадена през 2019г., титуляр на лицензия за търговия с електроенергия и координатор на стандартна и комбинирана балансиращи групи. Компанията ни развива търговска и консултантска дейност на българския и регионалния енергийни пазари и предлага богато портфолио от услуги за потребители и производители на електроенергия. Пазарният подход на Елнова е насочен към предоставяне на иновативни решения за оптимизиране на енергийните разходи, съобразени с индивидуалните потребности на всеки ‌наш клиент.

Енергео ЕООД

Енергео присъства на пазара от 2004 г. като развива дейността си в ключови за българската индустрия сфери. Дружеството се специализира в електроенергийните пазари, инженерните решения и опазването на околната среда. Нашият екип е съставен от специалисти с висока квалификация и богат професионален опит, което гарантира качеството на услугите, които предлагаме. Залагаме на дълготрайни партньорски отношения чрез прилагане на клиентски ориентиран подход и професионална експертиза от високо качество.

Енерджи Маркет АД

,Енерджи Маркет“ АД е активен участник на пазара на електроенергия в България от 2005г. Нашата мисия е да предоставим на клиентите ни конкурентни и стабилни цени, заедно с точни навременни решения при доставката на електрическа енергия. Основната ни цел е да поддържаме високо ниво на професионализъм в търговията на свободния пазар за електроенергия, като се грижим за интересите на нашите клиенти и доставчици.

Енерджи Денмарк АС

Energi Danmark Group е една от водещите групи за енергийна търговия в скандинавския регион с дейности във физическа и финансова търговия с енергия, търговия с въглеродни квоти, природен газ, управление на портфолио и търговия свързана с деривативни финансови инструменти. Основана през 1993 г., Енерджи Денмарк АС оперира на повече от 30 пазара в Европа и по света. С 30 години опит в енергийната индустрия, компанията има задълбочени разбирания за енергийния сектор, търговията с енергия, управлението на риска, управлението на портфейла и баланса между производство и потребление.

Енерджи МТ ЕАД

Енерджи МТ ЕАД е търговец на електрическа енергия и координатор настандартна и комбинирана балансиращи групи. Благодарение на богатия си опит на свободния пазар, дружеството предлага на своите клиенти ефективни и гъвкави решения, съобразени с техните потребности. Извършва доставка на електрическа енергия към потребители в цялата страна, предлага услугите на координатор на балансираща група за потребители и производители, включително ВЕИ и ВЕКП производители, търгува с електрическа енергия в България и Югоизточна Европа.

Енерго-Про Енергийни Услуги ЕАД

Като част от Енерго-Про Груп, „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕАД обединява, координира и оптимизира търговските дейности на цялата група в България и региона на Югоизточна Европа.  Само за няколко години от създаването си, „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕАД успя да покрие голяма част от основния регионален пазар в Югоизточна Европа и да се превърна в една от най- надеждните и сигурни фирми на енергийния пазар.  Компанията активно инвестира в своите служители и софтуерни продукти за по-нататъшното развитие на фирмата и допринася за работата на другите дружества, част от групата Енерго-Про. Визията на Енерго-Про Енергийни Услуги е да се позиционира като стабилен инвеститор и водещ търговец с електроенергия в България, да бъде надежден партньор и професионален консултант на своите клиенти и партньори.

Електрични финанчни тим д.о.о.

EFT Group е учредена през 2000 г. във Великобритания с оглед на възхода на пазара за трансгранична търговия с електроенергия в Централна и Югоизточна Европа. ЕФТ е компания пионер в търговията с електроенергия и водещ участник на Европейските пазари. Освен дейността й в търговията с електроенергия, EFT е и един от водещите инвеститори в енергетичния сектор в региона. Компанията търгува всеки ден на седем енергийни борси.

Загора Енерджи ООД

Загора Енерджи“ ООД гр. Стара Загора е дъщерно дружество от структурата на „Холдинг Загора“ ООД с предмет на дейност „Търговия с електрическа енергия“. Съгласно учредителния акт от 28.09.2007 г. мисията на „Загора Енерджи“ ЕООД е да обезпечи енергийните потребности на клиентите си чрез: консултиране и сътрудничество по въпроси, свързани с регистрацията на пазара; конкурентна и стабилна цена; сигурност при доставка на електроенергия; коректност и лоялност в отношенията.

КЕР Токи Пауър АД

КЕР Токи Пауър АД е лицензиран търговец на електрическа енергия, част от групата на Реналфа АД – една от водещите компании в областта на възобновяемите енергийни източници в Югоизточна Европа. Компанията осигурява доставка и изкупуване на електроенергия във всяка точка на страната на конкурентни и стабилни цени, търгува с всички продукти на енергийната борса и има сключени договори с магазини, дентални и медицински клиники, ресторанти и кафета, хотели, автомобилни сервизи и автомивки, офиси и коуъркинг пространства, производства, складове и др.

МВМ Партнър ЗРТ

MBM Партнър ЗРТ е дъщерно дружество притежавано от MVM Hungarian Electricity Ltd., работещо в конкурентна пазарна среда и специализирано в продажбата на едро и дребно на електроенергия. Компанията започва своята дейност през 2003 година и постепенно се превръща в един от най-големите енергийни търговци в Унгария и основен участник на унгарския пазар. МВМ Партнър ЗРТ търгува на няколко европейски борси и пазари за двустранни договори чрез централния си офис в Будапеща, като по този начин дружеството гарантира способността си да реагира бързо на ценовите промени на международно ниво.

МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД

МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД е основана през 2017 години и представлява МЕТ Груп на енергийните и газови пазари в Югоизточна Европа. МЕТ Груп се фокусира в търговията с множество енергийни продукти, базирана е в Цуг, Швейцария и участва на основните Европейски пазари. Създаването на МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД е естествено продължение на съществуващото портфолио на МЕТ в съседните страни като Румъния, Сърбия и Турция. МЕТ България допринася за синергията между компаниите посредством пълноценна трансгранична търговия. Компанията се установява като основен участник на месния пазар на газ и електроенергия с търговия на едро и дребно.

МФТ Енерджи А/С

Ние в MFT Energy сме експерти в търговията с електроенергия и природен газ на енергийните борси. Със седалище в Орхус, Дания, ние оперираме на над 30 пазара в Европа, Турция, САЩ и Азия. За рекордно време MFT Energy се превърна във водеща компания в търговията с електроенергия и газ. Ние срещаме търсенето и предлагането по време и място на доставка. Нашите специализирани търговски екипи прилагат задълбочени знания за пазара и изчерпателен набор от данни, за да анализират, изграждат и изпълняват своите търговски стратегии. В същото време нашите дейностите  улесняват зеления преход и допринасят за ефективността на пазарите.

РИТЪМ-4-ТБ ООД

„РИТЪМ  4“ е на пазара от 1991 г. и заема значителни пазарни сегменти като дейността е разпределена в няколко крупни бизнес направления, едно от които е търговията с електрическа енергия. От 2011 г. е лицензиран търговец на ел.енергия и оперира на международните енергийни пазари и в страната. „РИТЪМ 4“ е един от водещите доставчици, предлага услуги за  големи индустриални клиенти, за по-малки индустриални клиенти и за битови клиенти. Основната ни цел е да се развиваме като сигурен и доверен партньор чрез постигане на прозрачност и конкурентноспособност в един напълно либерализиран пазар.

Ф Инвест ЕООД

Ф ИНВЕСТ е компания, чиято дейност е фокусирана в прилагане на последните технологични иновации в секторите на търговията с ел. енергия – внос и износ на електроенергия на международните пазари с фокус страните от Централна и Източна Европа посредством различни платформи и енергийни борси. Цел на компанията е да осигури на клиентите си доставки в дългосрочен план на ел. eнергия, гарантирайки сигурност и устойчивост. Ф ИНВЕСТ разполага с „know-how”, което й позволява през годините да оперира успешно в силно конкурентна среда и да изгражда положителна връзка с клиентите си.