digg digg

Провеждане на търгове чрез онлайн система от страна на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

Асоциацията на търговците на електроенергия в България /АТЕБ/ като сдружение с нестопанска цел, което активно подпомага процесите на либерализация в енергийния сектор, приветства инициативата за въвеждане на система за провеждане на онлайн търгове за продажба на електри...

Годишна конференция Energy Trading Central & South Eastern Europe

През 2015 година Energy Trading Central & South Eastern Europe (ETCSEE) ще отпразнува своята 16та годишнина. Събитието се е наложило като място номер едно за създаване на връзки между търговците на енергия в Европа. Миналата година ETCSEE събра 425+ търговски експерти...