digg digg

Предложение относно Наредба за намаляване на тежестта от ВЕИ

Според АТЕБ проектът на наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, който беше публикуван на страницата на Ми­нистерството на енергетиката, съдържа някои неизяснени моменти.  Един от тях е липсата на описание на ...