digg digg

БЕХ възстановява оттеглените количества от борсата

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) обяви, че във връзка с официално постъпила информация от Български Енергиен Холдинг (БЕХ) ограниченията върху предлаганите количества електрическа енергия за продажба на пазар ден напред от страна на дъщерните на БЕХ ЕАД друже...