digg digg

България се присъедини към инициативата „Западни Балкани 6“

Електроенергийният системен оператор, Българска независима енергийна борса и КЕВР се присъединиха към инициативата „Западни Балкани 6“ за подпомагане процеса по създаването на интегриран пазар ден напред в регион „Югоизточна Европа“. По този повод директ...