digg digg

Всички небитови потребители на свободен пазар от 1 октомври

Всички небитовите потребители на електроенергия излизат на свободния пазар от 1 октомври 2020 г.. Това гласи проект на промени в Закона за енергетиката, внесен за обсъждане в Народното събрание на 29.05.2020 г. от председателя на Комисията по Енергетика – Валентин Николов и група...

Цената на газа с 9% по-ниска през юни

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец юни 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители...