digg digg

Нов договор за участие на БНЕБ и намаляване на дневния фактор при обезпеченията

С промените в Правилата за работа на борсата се въвежда задължението в тримесечен срок, т.е. до 19.09.2020 търговските участници да сключат нов договор с БНЕБ за участие на борсов пазар. Новият договор за участие на организиран борсов пазар на електрическа енергия дава възможност...

Важните технологии за енергийния преход още не са достигнал пазарна зрялост

Около 75% от съкращенията на емисиите, необходими за постигане на климатичен неутралитет, зависят от технологии, които все още не са достигнали търговска зрялост, установи нов анализ на Международната агенция по енергетика (МАЕ). Обобщение на по-важните моменти от док...