digg digg

Препоръки на ЕК за реформи на пазара на електроенергия

В началото на годината (2021) България изпрати до Европейската комисия (ЕК) своя план за реформи на електроенергийния пазар:...