digg digg

ЕСО преминава към дневни тръжни процедури за балансиращ капацитет

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) обяви, че във връзка с пълното прилагане на чл.6, пар.9 от Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия преминава към изцяло дневни процедури за баланси...