digg digg

Нови вятърни, фотоволтаични и газови мощности в България до 2030

В десетгодишния план за развитие на преносната мрежа за периода 2021 – 2030 Електроенергийният системен оператор (ЕСО) прави анализ на потреблението и производството през последните 10 години и прогноза за въвеждането на нови мощности за следващите 10. ЕСО отбелязва, че н...