digg digg

Средствата за ВЕИ проекти предвидени в Плана за възстановяване

В статия публикувана в Капитал се обръща внимание на разпределението на част от средствата от Плана за възстановяване за проекти, използващи възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Идеята на парите за ВЕИ от Плана за възстановяване е да заместят въглищната енергет...