digg digg

Промени в Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на ДПИ

Комисията за енергийно и водно регулиране прие изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция. Обхванати от промяната ще бъдат на 250 000 фирми, които не са избрали доставчик на електрое...