digg digg

По-високи цени на електроенергията заради промени в балансиращия пазар

С предложените промени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) се изменя работата и организацията на балансиращия пазар на електроенергия. Това изменение ще резултира в увеличение на разходите за балансираща енергия и съответно увеличение на крайната...