digg digg

Нова прогнозна пазарна цена за ВЕИ-тата

На 1-ви януари 2022 г. КЕВР прие и публикува решение за изменение на размера на премиите на производителите от възобновяеми източници. Утвърдената от КЕВР нова прогнозната пазарна цена само за ВЕИ е по-висока със 147% спрямо отразената в действащото ценово решение за ...