digg digg

КЕВР забрани обединенията на балансиращи групи

Спорната забрана предложена от КЕВР срещу обединяването на балансиращите групи, въпреки отлагането и опроверженията на пазарните участници, беше приета окончателно на 24.12.2022 г. с промени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Регулаторът не дочака отговора н...