digg digg

Проектозакон за 80% такса върху приходите от енергия в Румъния

Новинарският портал Serbia Energy информира, че румънската агенция за събиране на данъци ANAF е изготвила законопроект, който въвежда 80% данък върху приходите, генерирани от енергийните продукти, надвишаващи 91 евро/MWh. Средната цена на електроенергията на спот пазара...