digg digg

Прилагане на единен формат за обмен на данни

От началото на месец април 2022 се очаква да започне прилагането на етап 1 от въвеждането на единния формат за обмен на данни. Това представлява автоматизиране на процесите по предоставянето на информация между мрежовите оператори (МО) и търговските участници (ТУ). Етап...